half_squatCíle testu
Měření zdokonalení výkonu dolních končetin (Výkon - Síla - Rychlost) potřebného ve většině sportů.

Provedení
5 opakování s cílem, zaměřeným na maximální výšku. 

Zatížení Žena Muž
Amatér 1
20 kg/45 lb 30 kg/65 lb
Pokročilý 2
40 kg/90 lb 60 kg/130 lb
Expert 3
60 kg/130 lb 90 kg/200 lb

 

Náčiní a příprava
Volná, nebo zajišťovaná vzpěračská činka. Rozcvičte se (viz uživatelské instrukce str.1).
Před zahájením testu se seznamte s pohyby cviků naprázdno.
Poloha Myotestu na čince: mezi rukou a hlavou

 

Průběh testu (videoukázka zde clip )
1. Zapněte Myotest stisknutím tlačítka"ON/OFF" dokud se neobjeví logo.
2.
Zvolte test "half squat" a zkontrolujte, zda závaží koresponduje s tréninkovou úrovní (viz tabulka výše), v opačném případě je nastavte.
3.
Umístěte Myotest na činku a stiskněte "ENTER".
4.
Zaujměte postoj, položte si činku na ramena a stůjte nehybně.
5.
Na dlouhé zapípání jděte do přidřepnutí a ohněte kolena do úhlu 90 stupňů, stabilizujte činku a stůjte.
6.
Na krátké zapípání vyskočte tak vysoko, jak můžete, bez protipohybu a za pevného držení závaží na ramenou. Pokuste se nohama dopadnout hladce a pevně zpět.
7.
Vraťte se zpět do postoje a čekejte na další dlouhé zapípání pro přidřepnutí a krátké zapípání pro výskok.
Po 5 opakováních ukončí signál dvojitým zapípáním test.

 

Chyby
Chyby v provedení jsou signalizovány hlubokým zapípáním. Myotest toleruje dvě chyby dokud test sám zastaví, aby nedošlo ke znehodnocení jeho výsledků.
Pokud nejsou pozorovány následující body, vygeneruje se chybová zpráva:
1.
Provádějte pohyby energicky, aby je Myotest mohl jasně detekovat: uchopte činku, ohněte kolena a vyskočte.
2.
Během prodlev mezi dlouhým a krátkým zapípáním zůstaňte nehybní.
3.
Pohyby provádějte v souladu s pípáním: dlouhé=ohyb kolen, krátké=výskok.
4.
Pohyby provádějte bez protipohybu.
5.
Proveďte celkem pět opakování.
6.
Myotest musí být ve svislé poloze.


Výsledky
Výsledky jsou po testu automaticky zobrazovány na displeji. Ukazují průměr ze tří nejlepších opakování (referencí je vykázaný výkon). Šipky ukazují vaše zlepšení s přihlédnutím k průměru vašich tří posledních testů.

half_squat_resultPower (výkon), měřený ve wattech, poskytuje informace o vaší schopnosti vytvářet mechanickou energii v průběhu času.  Je to nejtypičtější hodnota, která se vztahuje se k nejlepší sportovní aktivitě.
Force (síla)
v newtonech, poskytuje informace o vaší schopnosti produkovat nejvyšší dynamiku během impulsu.
Velocity (rychlost)
v cm/s, je výsledkem vašeho úsilí: čím větší impuls, tím vyšší rychlost.

Výsledky z cvičení jsou ukládány v paměti zařízení; můžete se k nim tedy dostat kdykoliv. Přihlaste se na www.myotest.com pro uložení vašich testů a porovnání svých výsledků s ostatními sportovci a elitními atlety.

Doplňkový test
"half-squat profile"  umožňuje posudek vašeho svalového profilu a určení optimálního závaží pro cvik half squat.

 

{jcomments on}

Další informace