jumo_plyometrieCíle testu
Měření kontrakčních schopností svalů nohou (pružnost, nepoddajnost nebo tuhost), reaktivity a vlastností svalové koordinace dolních končetin. Tyto hodnoty poskytují informace ohledně odrazových kvalit, ovlivňujících výkon při impulsu, vztahujícímu se k podlaze.

Náčiní a příprava
Boty s tvrdými podrážkami
Pevná podlaha
Rozcvičení
Před zahájením testu se seznamte s pohyby cviků naprázdno.
Pozice Myotestu u pasu: dokonale rovně, vždy nalevo.

jumo_plyometrie_2Provedení
5 opakování se zaměřením na maximální výšku a minimální dobu kontaktu s podlahou.
K tomu, abyste zvládli nápor testu, musíte být rozhodně v dobré kondici. Pokud máte bolesti kolen nebo zad, konzultujte cvik nejdříve se specialistou.

 

Průběh testu (videoukázka zde clip )
1. Zapněte Myotest stisknutím tlačítka"ON/OFF" dokud se neobjeví logo.
2.
Zvolte test "depth jump" a zkontrolujte, zda odpovídá tělesná váha, jinak nastavte.
3.
Umístěte Myotest k pasu a stiskněte "ENTER".
4.
Začněte v pozice vestoje, ruce v bok, hlava zpříma a nehybný postoj.
5.
Na krátké zapípání vyskočte a postupně se odrazte od země pětkrát, vždy s cílem pro nejvyšší výskok a nejnižší dobu kontaktu se zemí; po celou dobu s rukama v bocích (skákejte s minimálním ohybem kolen, jako na trampolíně).
Po 5 odrazech ukončí signál dvojitého zapípání test.

 

Chyby
Chyby v provedení jsou signalizovány hlubokým zapípáním. Myotest toleruje dvě chyby dokud test sám zastaví, aby nedošlo ke znehodnocení jeho výsledků.
Pokud nejsou pozorovány následující body, vygeneruje se chybová zpráva:
1.
Provádějte pohyby energicky, aby je Myotest mohl jasně detekovat.
2.
Před zapípáním zůstaňte nehybní.
3.
Doba kontaktu se zemí musí být krátká a výrazně pod dobu, strávenou „ve vzduchu“.
4.
Proveďte 5 odrazů.


Výsledky
Výsledky jsou po testu automaticky zobrazovány na displeji. Ukazují průměr ze tří nejlepších opakování (referencí je výška). Šipky ukazují vaše zlepšení s přihlédnutím k průměru vašich tří posledních testů.

 

Během testu se sledují dvě výkonové charakteristiky:
jumo_plyometrie_resultsHeight
– výška skoku
T. of contact
– doba kontaktu se zemí.
Tyto hodnoty poskytují informace o schopnostech odrazu a skoku.
Reactivity
- s čím kratší dobou kontaktu s podlahou dovedete skákat, tím vyšší je index reaktivity.
Stiffness
- svalová rigidita, běžně označovaná jako tuhost, je zajímavým indikátorem, umožňujícím nalézt ideální svalové napětí pro skoky, např. u běžeckých sportů.

 

Výsledky z cvičení jsou ukládány v paměti zařízení; můžete se k nim tedy dostat kdykoliv. Přihlaste se na  www.myotest.com pro uložení vašich testů a porovnání svých výsledků s ostatními sportovci a elitními atlety

Poznámka: vzorkovací frekvence je 500Hz pro zajištění vyšší přesnosti.

 

 {jcomments on}

Další informace