jump_sjCíle testu
Měření statodynamického rozpínání svalů nohou (bez protipohybu)


Provedení
5 opakování se zaměřením na maximální výšku.

jump_sj_2Náčiní a příprava
Boty s tvrdými podrážkami
Pevná podlaha
Rozcvičení
Před zahájením testu se seznamte s pohyby cviků naprázdno.
Pozice Myotestu u pasu: dokonale rovně, vždy nalevo.

Průběh testu (videoukázka zde clip )
1. Zapněte Myotest stisknutím tlačítka"ON/OFF" dokud se neobjeví logo.
2.
Zvolte test "squat jump" a zkontrolujte, zda údaj tělesné váhy odpovídá, jinak nastavte.
3.
Umístěte Myotest k pasu a stiskněte "ENTER".
4.
Začněte v pozice vestoje, ruce v bok, hlava zpříma, ohněte kolena přibližně v úhlu 90 stupňů, nehybný postoj.
5.
Na krátké zapípání vyskočte co nejvýše bez protipohybu; s rukama v bok. Doskok by měl být jistý a hladký.
6.
Po doskoku se vraťte do předchozího postoje s koleny v 90-ti stupňovém ohybu a čekejte na další zapípání pro zopakování skoku.
Po 5 opakováních ukončí signál dvojitého zapípání test.


Chyby
Chyby v provedení jsou signalizovány hlubokým zapípáním. Myotest toleruje dvě chyby, dokud test sám zastaví, aby nedošlo ke znehodnocení jeho výsledků.
Pokud nejsou pozorovány následující body, vygeneruje se chybová zpráva:
1.
Provádějte pohyby energicky, aby je Myotest mohl jasně detekovat.
2.
Před zapípáním zůstaňte nehybní.
3.
Dodržujte rytmus pípání a skoky provádějte přesně na zaznění signálu.
4.
Skákejte bez protipohybu.
5.
Proveďte 5 opakování.


Výsledky
Výsledky jsou po testu automaticky zobrazovány na displeji. Ukazují průměr ze tří nejlepších opakování (referencí je výška). Šipky ukazují vaše zlepšení s přihlédnutím k průměru vašich tří posledních testů.

jump_sj_resultHeight - Referenční hodnotou je výška, udávaná v centimetrech.
Power
– výkon
Force
– síla
Hodnoty výkonu a koncentrické síly jsou měřeny během fáze protipohybu a jsou dávány ve wattech a newtonech do vztahu k tělesné váze. To umožňuje srovnání vaší výkonnosti s ostatními uživateli. Velocity - rychlost je absolutní hodnota, udávaná v centimetrech za sekundu.

 

Poznámka: pohyb je volný, tzn., že změny v ohybu a narovnání nohou významně ovlivňují silové a výkonové hodnoty. Tvrdíme, že pokud nejste monitorování expertem, pak je nejpodstatnější hodnotou výška.

 

Výsledky z cvičení jsou ukládány v paměti zařízení; můžete se k nim tedy dostat kdykoliv. Přihlaste se na www.myotest.com pro uložení vašich testů a porovnání svých výsledků s ostatními  sportovci a elitními atlety

{jcomments on}

Další informace