bench_press_profileCíle testu
Určení optimálního tréninkového zatížení pro svaly horních končetin (prsní svaly, tricepsy).

Provedení
8 setů jediného opakování při navyšování zátěže u jednotlivých úrovní

Zatížení Žena Muž
První set 20 kg/45 lb 20 kg/45 lb
Následující set dle instrukcí na Myotestu

Poznámka: celková váha včetně tyče.

Náčiní a příprava
Volná nebo zajišťovaná vzpěračská činka.
Rozcvičte se.
Před zahájením testu se seznamte s pohyby cviků naprázdno.
Pozice Myotestu na čince: poblíž ruky

 

Průběh testu (videoukázka zde clip )
1. Zapněte Myotest stisknutím tlačítka"ON/OFF" dokud se neobjeví logo.
2.
Zvolte "bench press profile test"
3.
Připevněte k čince závaží, abyste dosáhli celkové váhy 20kg / 45 lbs vč. tyče.
4.
Připevněte Myotest na činku a stiskněte "ENTER".
5.
Položte se na lavici, zvedněte činku a vydržte v této poloze.
6.
Na dlouhé pípnutí činku nechte klesnout k hrudi a zůstaňte v nehybné pozici.
7.
Na krátké zapípání činku zdvihněte nahoru s cílem dosáhnout maximální rychlosti; držte ji pevně až do maximální extenze paží (vaše hruď se může z lavice zvednout).
8.
Po vzpažení zůstaňte v této pozici. Dvojité zapípání ohlásí konec setu, pak vraťte činku zpět do držáku.
9.
Zkontrolujte obrazovku a instalujte na činku hodnotu závaží, navrhované Myotestem, zatímco vám odpočítá přestávku jedné a půl minuty.
10.
Pípnutí signalizuje konec pauzy, stiskněte "NEXT" pro potvrzení a následně "ENTER" pro další set.
Opakujte body 5 až 10 dokud Myotest neukáže výsledky, signalizující konec testu. (maximum 8 setů).

 

Chyby
Chyby v provedení jsou signalizovány hlubokým zapípáním. Myotest toleruje dvě chyby dokud test sám zastaví, aby nedošlo ke znehodnocení jeho výsledků.
Pokud nejsou pozorovány následující body, vygeneruje se chybová zpráva:
1.
Provádějte pohyby energicky, aby je Myotest mohl jasně detekovat: uchopte činku, nechte ji klesnout a vzpažte.
2.
Mezi dlouhými a krátkými signály zůstaňte v klidu.
3.
Provádějte pohyby v souladu s pípáním: dlouhé=pokles, krátké=zdvih.
4.
Provádějte vzpažení bez protipohybu (žádný „skok“).
5.
Vykonejte plný počet setů, indikovaných Myotestem dokud se nezobrazí výsledky.

 

Výsledky
Výsledky se po testu automaticky objeví na obrazovce. Myotest nejdříve zobrazí analýzu vašeho profilu a vaše zlepšení s přihlédnutím k průměru ze tří předchozích testů.

 

bench_press_profile_resultOdhad vašeho 1RM (one repetition maximum) představuje maximální zatížení, které můžete teoreticky zdvihnout.
Reliability
- přesnost této informace závisí na kvalitě provedení. Pod 50% navrhujeme, abyste zopakovali svůj profil o pár dní později.
P. max – (maximum power) – max. výkon
dosažený za ideálního zatížení vám poskytuje informací o vašem výkonu a závaží, při kterém je váš výkon nejlepší.

Druhý displej ukazuje optimální závaží pro různé tréninkové zóny.
Pro zdokonalení rychlosti trénujte se závažím při hodnotě V.
Pro vyvinutí vztahu výkon-rychlost zátěž PV.
Zátěž PF pro vylepšení vztahu výkon-síla.
Pro nárůst svalové hmoty používejte hodnoty Hyp. (hypertrofie).
Pro maximální sílu použijte F.Max.

 

Výsledky z cvičení jsou ukládány v paměti zařízení; můžete se k nim tedy dostat kdykoliv. Přihlaste se na  www.myotest.com pro uložení vašich testů a porovnání svých výsledků s ostatními  sportovci a elitními atlety

 

{jcomments on}


Další informace