free_trainer_testCíle testu
Tento test je zamýšlen pro profesionály a měření všech typů pohybů. K absolvování a interpretaci testu je nezbytná určitá míra znalostí.

Aplikace
Měření můžete provádět na těle, na čince nebo na posilovacím stroji, umístěním Myotestu na jeho konstrukci 

Podmínky použití
Musí vás doprovázet trenér posilovny, aby vás instruoval ohledně kvality prováděných pohybů v souladu s cvičebním protokolem. Myotest precizně měří pohyby, vykonávané kolem svislé osy. Pokud měříte jiné pohyby, získáte sice stopu pohybu (silokřivku), avšak v žádném případě ne správné hodnoty rychlosti a výkonu.

Průběh testu
1.
Zapněte Myotest stisknutím tlačítka"ON/OFF" dokud se neobjeví logo.
2.
Zvolte test "Trainer" a ujistěte se, že váha zátěže koresponduje s celkovou udávanou hmotností (pravděpodobně činka plus tělesná váha).
3.
Zvolte stupeň přesnosti, buď 500Hz na maximální dobu 30 vteřin nebo 200Hz na 1 minutu 30 vteřin.
4.
Umístěte Myotest na preferovaný držák.
5.
Stůjte pevně a stiskněte "ENTER".
6.
Na zapípání zahajte test.
7.
Jakmile je test dokončen, zastavte se na 2 sekundy. Pak stiskněte "ENTER" k ukončení měření.
Pokud jste využili celý dostupný čas (30s nebo 1min 30s), bude jeho blížící se konec signalizován postupným pípáním. Během pípání můžete své měření ukončit.

Chyby
Chyby v provedení jsou signalizovány hlubokým zapípáním.
Pokud nejsou pozorovány následující body, vygeneruje se chybová zpráva:
1.
Zatímco na začátku a konci měření tisknete  "ENTER" , stůjte nehybně.


Výsledky
Výsledky se po ukončení testu automaticky zobrazují na displeji. V kontrastu s ostatními protokoly se zobrazují jen absolutní hodnoty výkonu ve wattech, síly v newtonech a rychlosti v cm/s.

Aby byly tyto hodnoty správně zpracovány, musejí být nahrány do softwaru Myotest PRO, který je součástí sady Myotest PRO (může být dodatečně zakoupen). Pro zakoupení softwaru kontaktujte svého prodejce Myotestu

Během přenosu jsou všechny hodnoty akcelerace odeslány do PC, přepočítány a zkontrolovány. Profesionálové tak mají dvojitou kontrolu hodnot svých měření.

Výsledky z cvičení jsou ukládány v paměti zařízení; můžete se k nim tedy dostat kdykoliv.

Jelikož se protokoly velice různí, není možné je srovnávat mezi sebou. To je důvod, proč nemohou být uploadovány na web.

 

Pro nahrávání dat do softwaru Myotest PRO, použijte uživatelský manuál k softwaru.

 

{jcomments on}


Aplikace

Měření můžete provádět na těle, na čince nebo na posilovacím stroji, umístěním Myotestu na jeho konstrukci.  

 

 

Podmínky použití

Musí vás doprovázet trenér posilovny, aby vás instruoval ohledně kvality prováděných pohybů v souladu s cvičebním protokolem. Myotest precizně měří pohyby, vykonávané kolem svislé osy. Pokud měříte jiné pohyby, získáte sice stopu pohybu (silokřivku), avšak v žádném případě ne správné hodnoty rychlosti a výkonu.

 

Průběh testu

1. Zapněte Myotest stisknutím tlačítka"ON/OFF" dokud se neobjeví logo. 

2. Zvolte test "Trainer" a ujistěte se, že váha zátěže koresponduje s celkovou udávanou hmotností (pravděpodobně činka plus tělesná váha).  

3. Zvolte stupeň přesnosti, buď 500Hz na maximální dobu 30 vteřin nebo 200Hz na 1 minutu 30 vteřin.

4. Umístěte Myotest na preferovaný držák.

5. Stůjte pevně a stiskněte "ENTER".

6. Na zapípání zahajte test.

7. Jakmile je test dokončen, zastavte se na 2 sekundy. Pak stiskněte "ENTER" k ukončení měření.

Pokud jste využili celý dostupný čas (30s nebo 1min 30s), bude jeho blížící se konec signalizován postupným pípáním. Během pípání můžete své měření ukončit. 

 

Chyby

Chyby v provedení jsou signalizovány hlubokým zapípáním.

Pokud nejsou pozorovány následující body, vygeneruje se chybová zpráva:

1. Zatímco na začátku a konci měření tisknete  "ENTER" , stůjte nehybně.

 


Výsledky

Výsledky se po ukončení testu automaticky zobrazují na displeji. V kontrastu s ostatními protokoly se zobrazují jen absolutní hodnoty výkonu ve wattech, síly v newtonech a rychlosti v

cm/s.

 

Aby byly tyto hodnoty správně zpracovány, musejí být nahrány do softwaru Myotest PRO, který je součástí sady Myotest PRO (může být dodatečně zakoupen). Pro zakoupení softwaru kontaktujte svého prodejce Myotestu

 

Během přenosu jsou všechny hodnoty akcelerace odeslány do PC, přepočítány a zkontrolovány. Profesionálové tak mají dvojitou kontrolu hodnot svých měření.

Výsledky z cvičení jsou ukládány v paměti zařízení; můžete se k nim tedy dostat kdykoliv.

Jelikož se protokoly velice různí, není možné je srovnávat mezi sebou. To je důvod, proč nemohou být uploadovány na web.

 

Pro nahrávání dat do softwaru Myotest PRO, použijte uživatelský manuál k softwaru.

Další informace