bench_pressCíle testu
Měření zlepšení výkonnosti horních končetin (Výkon - Síla - Rychlost), zejména prsního svalu a tricepsu.

Provedení
5 opakování s cílem dosažení maximální rychlosti.

Zatížení Žena Muž
Amatér 1
10 kg/20 lb 20 kg/45 lb
Pokročilý 2
20 kg/45 lb 30 kg/65 lb
Expert 3
30 kg/65 lb 40 kg/90 lb

 

Náčiní a příprava
Volná nebo zajišťovaná vzpěračská činka.
Rozcvičte se.
Před zahájením testu se seznamte s pohyby cviků naprázdno.
Umístěte Myotest činku poblíž ruky.

 

Průběh testu  (videoukázka zde clip )
1. Zapněte Myotest stisknutím tlačítka"ON/OFF" dokud se neobjeví logo.
2.
Zvolte test "bench press" a zkontrolujte, zda míra zátěže koresponduje s tréninkovou úrovní (viz tabulka výše), pokud ne, nastavte ji.
3.
Připevněte Myotest na činku a stiskněte "ENTER".
4.
Položte se na lavici, zvedněte činku a vydržte v této poloze.
5.
Na dlouhé pípnutí činku nechte klesnout k hrudi a zůstaňte v nehybné pozici.
6.
Na krátké zapípání činku zdvihněte nahoru s cílem dosáhnout maximální rychlosti; držte ji pevně až do maximální extenze paží (vaše hruď se může z lavice zvednout).
7.
Po vzpažení zůstaňte v této pozici a čekejte na dlouhé zapípání, pak můžete paže zpět ohnout. Následně opakujte body 5 až 7.
Po pěti opakováních dvojité zapípání signalizuje konec testu.

 

Chyby
Chyby v provedení jsou signalizovány hlubokým zapípáním. Myotest toleruje dvě chyby dokud test sám zastaví, aby nedošlo ke znehodnocení výsledků.
Pokud nejsou pozorovány následující body, vygeneruje se chybová zpráva:
1.
Provádějte pohyby energicky, aby je Myotest mohl jasně detekovat: uchopte činku, nechte ji klesnout a rázně vzpažte.
2.
Během prodlev mezi dlouhým a krátkým zapípáním zůstaňte nehybní.
3.
Pohyby provádějte v souladu s pípáním: dlouhé=pokles, krátké=zvednutí.
4.
Pohyby zvedání činky provádějte bez protipohybu.
5.
Proveďte celkem pět opakování.
6.
Myotest musí být ve svislé poloze.


Výsledky
Výsledky jsou po testu automaticky zobrazovány na displeji. Ukazují průměr ze tří nejlepších opakování (referencí je vykázaný výkon). Šipky ukazují vaše zlepšení s přihlédnutím k průměru vašich tří posledních testů.

bench_press_resultPower (výkon) ve wattech, poskytuje informace o vaší schopnosti vytvářet mechanickou energii v průběhu času.  Je to nejtypičtější hodnota, která se vztahuje se k nejlepší sportovní aktivitě.
Force (síla)
v newtonech, poskytuje informace o vaší schopnosti produkovat nejvyšší dynamiku během impulsu.
Velocity (rychlost)
v cm/s, je výsledkem vašeho úsilí: čím větší impuls, tím vyšší rychlost.

 

Výsledky z cvičení jsou ukládány v paměti zařízení; můžete se k nim tedy dostat kdykoliv. Přihlaste se na  www.myotest.com  pro uložení vašich testů a porovnání svých výsledků s ostatními  sportovci a elitními atlety.

Doplňkový test
"Bench press profile" test umožňuje posudek vašeho svalového profilu a určení optimálního zátížení pro cvik bench press.

 

{jcomments on}

Další informace